2004

Przekładaniec

Słowa dotrzymuję. Przynajmniej się staram. Przekładaniec przekładany dziś będzie krajobrazami i historiami z Irlandii oraz tak zwaną kompetencją. Wykazaliście się nią, ku naszej ogromnej radości. Wspaniałych prac konkursowych nadeszło ponad czterdzieści. I każdą przeczytaliśmy z należytą uwagą.